Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 27 2011

sasa94
3564 ecff
Reposted fromzgorzkniala zgorzkniala
sasa94
3596 a6c9
Reposted fromemememsy emememsy
sasa94
3600 0416
Reposted fromemememsy emememsy

December 21 2011

sasa94
2421 9338 500
Maldives
Reposted fromzzu zzu
sasa94
2477 b0bd
Reposted fromzzu zzu
sasa94
2597 ecb3 500
Reposted fromfarba farba
sasa94
2621 0453 500
Reposted fromzzu zzu
sasa94
ostatnio mam wrażenie, że trupy zaczęły wypierdalać z szaf całymi stadami...
— maliwa.soup.io
Reposted frommaliwa maliwa
sasa94
A w życiu niema powrotów, czas przecież nigdy nie zawraca.
— Eldo
Reposted frommikey mikey

December 10 2011

sasa94
4607 055e 500
Reposted fromRachmaninowowa Rachmaninowowa

December 05 2011

sasa94
6698 5fb7 500
Reposted frommeinsoup meinsoup
sasa94
Człowiek, który jest kochany, jest szczęściarzem.
— na drodze do miłości
Reposted fromsamtonazwij samtonazwij
sasa94
Życie nie pozwala na przeżycie tej samej chwili dwa razy. Chwile, które minęły, nie powrócą. Mamy tylko wspomnienia.
Reposted fromsamtonazwij samtonazwij
sasa94
8166 fb98 500
Reposted fromUrantianSue UrantianSue
sasa94
Kiedy człowiek potyka się i pada, to boli, ale nie przestaje iść.
Reposted fromsamtonazwij samtonazwij
sasa94
8360 afa1 500
Reposted fromnilolium nilolium

December 04 2011

sasa94
9628 ac1a
Reposted fromchristi christi
sasa94
9852 9e83

Fajnie by było przeżyć to jeszcze raz, cofnąć się do października tamtego roku. Nie to po, by coś zmieniać, nie. Po to, by przeżyć to jeszcze raz.
sasa94
9929 0cda
Reposted fromchristi christi
sasa94
Ten świat jest jakiś pojebany dziś, nie sądzisz? 
Ty jesteś tam, ja jestem tu, nie wiem co trzeba zrobić już 
i chciałbym mieć dziś już pod nogami pewny grunt i, 
żyć z Tobą, być przy Tobie, mieć coś, wiedzieć już.
— pezet
Reposted fromstefa stefa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl